RODO

EL TECHNIC SP. Z O. O.
UL. MARYNARKI POLSKIEJ 96
80-557 GDAŃSK
Gdańsk, dnia 25.05.2018r.

RODO – OCHRONA TWOICH DANYCH

 

Od dnia 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych. W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych; EL TECHNIC SP. Z O. O.  zobowiązuje się do aktualizacji zasad, na jakich przetwarza dane osobowe, które poprzez drogę papierową oraz internetową, dostarczane są przez naszych stałych i przyszłych klientów. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę.

Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak:
• zbieranie danych
• przechowywanie danych
• usuwanie danych
• opracowywanie danych
• udostępnianie danych.

Co bardzo ważne, RODO obejmuje wszelkie czynności, które mają za przedmiot dane osobowe – czyli nie tylko np. usługę archiwizowania dokumentów, ale wszelkie usługi, w których dochodzi do zbierania danych osobowych.


RODO daje nam możliwość:

 wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy,
• poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy,
• przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał,
• zostać zapomnianym,
• poufność oraz ochronę Twoich danych,

EL TECHNIC SP. Z O. O. przetwarza dane zawsze zgodnie z prawem, w konkretnym celu, przetwarzamy nie więcej danych, niż jest to konieczne. Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. 

Cieszymy się, że jesteście z nami. Zapraszamy do dalszej współpracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z umową o współpracy, zawartą między EL TECHNIC SP. Z O. O.  zwanymi Wykonującymi, a stroną umowy, zwaną Zleceniodawcą. Dane te będą przetwarzane w celu realizowania zawartych umów. Zgadzam się na otrzymywanie wyżej wymienionych treści od EL TECHNIC SP. Z O. O. drogą elektroniczną z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących.

 

Kliknij aby pobrać plik w formacie PDF